Na webových stránkách kraje, nebo osobně na krajském úřadě zjistíte, na co můžete dotace dostat, termíny do kdy musíte podat žádost o dotace a další upřesňující informace. U každého kraje se můžou dotační tituly lišit jak svým zaměřením, lokací, tak termíny odevzdání formulářů.

 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány zejména na:

  • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
  • obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku
  • opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
  • vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů

 

Pokud máte zájem o zjištění přesnějších informací o dotacích, kontaktujte mě do formuláře nebo na e-mail kontakt@lesni-pozemky.cz

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZVAŽUJETE PRODAT LES NEBO DŘÍVÍ?

Na www.koupim-lesni-pozemek.cz najdete ty nejvyšší možné ceny a nejlepší servis!