Hodnota lesa

Stanovení ceny lesního pozemku není jednoduché. Cena se dělí na cenu tržní a cenu úřední. Cenu úřední stanovuje odhadce, který je veden jako soudní znalec u krajského soudu. Tato služba je s poplatkem. Odhadce na základě prohlídky předá majiteli znalecký posudek. Podle nového zákonu z roku 2016 není povinen zajistit znalecký posudek pro odvedení daně prodávající, ale kupující. 4 % daň z převodu pozemku tedy odvádí prodávající.

 

Příklad:

1 hektar lesa věku 90 let, se zásobou dřevin 300m3 je tržní hodnota 150-250.000,- Kč. Úřední hodnota pozemku pro daň z převodu nemovitosti vyjde na 300-500.000,- Kč. Z tohoto příkladu vyplívá, že daň se vždy platí z vyšší ceny.

Jestliže máte zájem o zjištění hodnoty pozemku nebo hodnoty zásoby dříví, napiště na email kontakt@lesni-pozemky.cz a do přílohy vložte kopii lesní hospodářskou osnovu/plán, nebo vyplňte kalkulátor pro výpočet ceny lesa: KALKULAČKA

 

Faktory určující cenu lesního pozemku:

  • celková velikost pozemku
  • zakmenění porostů
  • zásoba dříví
  • věk porostu
  • skladba dřevin zastoupených na pozemku
  • povolená těžba dle plánu LHO nebo LHP
  • přístup k porostům při hospodaření
  • plocha holiny
  • bonita

 

Benjamin Franklin

„Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.“

 

Důležité odkazy:

Seznam notářů

Vyhledávání notářů a koncipientů

Vyhledávání soudních znalců

Nahlížení do katastrů nemovitostí

ZVAŽUJETE PRODAT LES NEBO DŘÍVÍ?

Na www.koupim-lesni-pozemek.cz najdete ty nejvyšší možné ceny a nejlepší servis!