Osnovy a plány popisují lesní majetek – plochu, věk a zakmenění porostních skupin a zastoupení dřevin. Je v nich uveden i plán zásahů – prořezávky, probírky, mýtní těžby a zalesnění. Součástí osnov je i porostní mapa. V případě LHP hospodářská kniha a podrobnější plány.

Lesní hospodářské osnovy (LHO) se zpracovávají pro vlastníky lesa s výměrou do 50 ha, a to na desetileté období. Vlastník si je může zdarma vyzvednout na odboru životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností. Po protokolárním převzetí jsou lesní hospodářské osnovy pro vlastníka závazné. Náklady na pořízení LHO jsou nulové.

Lesní hospodářské plány (LHP) se zpracovávají pro vlastníky lesa s výměrou nad 50 ha. Náklady vzniklé s pořízením LHP hradí vlastník.

Svoje představy o hospodaření v lese a své požadavky může vlastník uplatnit při zpracovávání nových osnov. Po jejich schválení státní správou lesů lze žádat o změny pouze ze závažných a objektivních důvodů (např. změny majetkových poměrů, změny kategorizace lesů, rozsáhlé kalamity apod.)

Na základě těchto dokumentů je možné určit orientační hodnotu lesních pozemků. Pokud máte zájem o nezávislé ohodnocení pozemků pošlete kopii dokumentů na kontakt@lesni-pozemky.cz

les lesy koupě prodej inzerce

ZVAŽUJETE PRODAT LES NEBO DŘÍVÍ?

Na www.koupim-lesni-pozemek.cz najdete ty nejvyšší možné ceny a nejlepší servis!